Datum

Počet dnů Program Instruktor Místo, popis

Letošní semináře

26.11.2023 1 Pro všechny zájemce:
BA DUAN JIN QIGONG - OSM KUSŮ BROKÁTU
 Vincent Chu  Spytihněv
27.-29.2023 3 Návrat k Tai Ji Quan - pokračování  Vincent Chu  Spytihněv
30.11 - 2.12.2023 3 Výuka sestavy střední řád - pokračování  Vincent Chu  Praha
3. - 5. 12.2023 3 Výuka sestavy 12 pozic velký řád  Vincent Chu  Liberec

Minulé akce

27.11.2022 1

Pro všechny zájemce:
BA DUAN JIN QIGONG - OSM KUSŮ BROKÁTU

Dan Tkadlčík  Spytihněv
28.-30.11.2022 3

Pro žáky, kteří umí některou se sestav.
Procvičování sestav Návrat k Tai Ji Quan
Různé druhy tlačení přes ruce. (Tuisho, Dynamic pushing hands)

Karel Nuhlíček  Spytihněv
 2.12. - 4.12.2022 3 Pro žáky, kteří se učí sestavu.
Procvičování základů a sestavy střední řád. (Medium Frame Yang Style)
Karel Nuhlíček  Praha
21.11.2021 1 BA DUAN JIN QIGONG - OSM KUSŮ BROKÁTU
určeno pro všechny zájemce.
LETÁK 
 Dan Tkadlčík  Spytihněv
22.-24.11.2021 3

Návrat k Tai Ji Quan, Tuisho - procvičování.. 

 Karel Nuhlíček  Spytihněv
24.11.2019 1

Tai Ji Kung - příprava pro Tai Ji Quan

Mistr Vincent Chu Spytihněv
25.-27.11.2019 3

Návrat k Tai Ji Quan - pokračování

Mistr Vincent Chu Spytihněv
28.11.-30.11.2019 3

Výuka sestavy střední řád - pokračování

Mistr Vincent Chu Praha
1.12.2019 1

Tai Ji Kung - příprava pro Tai Ji Quan

Mistr Vincent Chu Liberec
2.-3.12.2019 2

Výuka sestavy 12 forem velký řád

Mistr Vincent Chu Liberec
25.-27.11.2018 3

Návrat k Tai Ji Quan - pokračování

Mistr Vincent Chu Spytihněv
28.11.2018 1

Tlačení přes ruce (pushing hands, tuisho)

Mistr Vincent Chu Spytihněv
29.11.-1.12.2018 3

Výuka sestavy střední řád - pokračování

Mistr Vincent Chu Praha
2.-4.12.2018 3

Zahájení výuky sestavy 12 forem velký řád

Mistr Vincent Chu Liberec
19.-21.11.2017 3

Návrat k Tai Ji Quan - pokračování

Mistr Vincent Chu Spytihněv
22.11.2017 1

Kruhový statický qigong - výuka a praxe

Mistr Vincent Chu Spytihněv
23.-25.2017 3

Výuka sestavy střední řád - pokračování

Mistr Vincent Chu Praha
26.-28.2017 3

Zahájení výuky sestavy Yang střední řád

Mistr Vincent Chu Liberec
20.-22.11.2016 3

Návrat k Tai Ji Quan - 2 část

Mistr Vincent Chu Spytihněv
23.11.2016 1

Tlačení přes ruce (pushing hands, tuisho)

Mistr Vincent Chu Spytihněv
24.11.-26.11.2016 3

Výuka sestavy Yang styl - střední řád

Mistr Vincent Chu Praha
22.-24.11.2015 3

Návrat k Tai Ji Quan - 2 část

Mistr Vincent Chu Spytihněv
25.11.2015 1

Tlačení přes ruce (pushing hands, tuisho)

Mistr Vincent Chu Spytihněv
26.11.-28.11.2015 3

Výuka sestavy s mečem

Mistr Vincent Chu Praha
23.-26.11.2014 4

Sestava velký řád 43 pohybů - korekce

Mistr Vincent Chu Spytihněv
23.-26.11.2014  4

Tlačení přes ruce (pushing hands, tuisho)

Mistr Vincent Chu Spytihněv
27.-29.11.2014 3

Sestava Návrat k Tai Ji Quan 12 pohybů - výuka

Mistr Vincent Chu Praha
24.-25.11.2013 2

Výuka sestavy se šavlí - styl Yang

Mistr Vincent Chu  
26.11.2013 1

Cvičení tří kruhů

Mistr Vincent Chu  
27.11.2013 1

Kruhový nepohyblivý qigong

Mistr Vincent Chu  
28.-30.11.2013 3

Qigong centrální harmonie a opravy sestavy

Mistr Vincent Chu  
11.-15.8.2012 5

Letní seminář pro všechny i pro začátečníky

Intruktoři klubu  
25.-26.11.2012 2

Výuka sestavy s mečem

Mistr Vincent Chu  
27.-28.11.2012 2

Opravy sestavy Návrat k taijiquan

Mistr Vincent Chu  
29.11.-1.12.2012 3

Opravy sestavy Střední řád 42 pohybů

Mistr Vincent Chu  
20.-21.11.2011 2

Opravy sestavy Velký řád 43 pohybů

Mistr Vincent Chu Podrobnosti
22.-23.11.2011 2

Výuka sestavy Návrat k Taijiquan 12 pohybů

Mistr Vincent Chu Podrobnosti
24.-26.11.2011 3

Výuka sestavy Střední řád 42 pohybů

Mistr Vincent Chu Podrobnosti
21.11.2010 1

Výuka cvičení tří kruhů

Mistr Vincent Chu Podrobnosti
22.-24.11.2010 3

Výuka sestavy: Aplikační sestava 42 pohybů

Mistr Vincent Chu  
25.-27.11.2010 3

Výuka sestavy: Taijiquan pro začátečníky 22 pohybů

Mistr Vincent Chu Komentář
22.-24.11.2009 3

Výuka sestavy styl Yang velký řád 43 pohybů

Mistr Vincent Chu  
25.-26.11.2009 2

Výuka a procvičování cvičení ve dvojici - tuisho

Mistr Vincent Chu  
27.11.2009 1

Výuka, procvičování a opravy sestavy s tyčí

Mistr Vincent Chu  
22.-26.8.2009 5

Seminář Tai Ji Quan pro začátečníky 2009

instruktor Klubu  
23.-25.11.2008 3

Dlouhá sestava stylu Yang - velký řád - korekce, varianty, procvičování

Mistr Vincent Chu  
26.-27.11.2008 2

Sestava se šavlí - styl Yang - výuka části sestavy + korekce

Mistr Vincent Chu  
28.11.2008 1

Sestava s tyčí - výuka celé sestavy + korekce

Mistr Vincent Chu  
6.-10.8.2008 5

Seminář Tai Ji Quan pro začátečníky

instruktor Klubu  
25.-26.11.2007 2

První a druhá část dlouhé sestavy stylu Yang - velký řád

Mistr Vincent Chu  
27.- 29.11.2007 3

Třetí část dlouhé sestavy stylu Yang - velký řád

Mistr Vincent Chu  
30.11.2007 1

Základy cvičení a sestava s tyčí

Mistr Vincent Chu  
26.-27.11.2006 2

První část dlouhé sestavy stylu Yang - velký řád

Mistr Vincent Chu  
28.-29.11.2006 2

Cvičení s partnerem - tuisho (tlačení přes ruce)

Mistr Vincent Chu  
30.11.-2.12.2006 3

Druhá část dlouhé sestavy stylu Yang - velký řád

Mistr Vincent Chu  
13.-16.7. 2006 3,5

Prodloužený víkend na Chvalčově - intenzivní cvičení

instruktor Klubu  
27.-28.11.2005 2

Začátečníci:  První část dlouhé sestavy stylu Yang

Mistr Vincent Chu  
29.-1.12.2005 3

Pokročilí: Korekce a aplikace pohybů ze sestavy

Mistr Vincent Chu  
2.-3.12.2005 2

Pokročilí: Korekce sestavy se šavlí 

Mistr Vincent Chu  
21.-24.7.2005 3,5

Pro začátečníky: základy Tai Ji Quan, Pro pokročilé: opakování

instruktor Klubu  
28.11.-01.12.2004 4

Korekce sestavy a aplikace - pro pokročilejší

Mistr Vincent Chu  
02.-04.12.2004 3

Sestava se šavlí styl Yang

Mistr Vincent Chu  
26.-29.08.2004 3,5

Pro začátečníky:  základy Tai Ji Quan a opakování

instruktor Klubu  
13.-15.09.2003 3

Styl Yang sestava 43 forem, výuka a korekce
tuisho (push hands, tlačení) - výuka

Mistr Vincent Chu  
13.-15.09.2003 3

Styl Yang sestava 22 forem - výuka a korekce
Qigong centrální harmonie - výuka

Mistr Vincent Chu  
25.05.-27.05.2002 3

Styl Yang sestava 22 forem - střední řád

Mistr Vincent Chu  
29.7.-01.06.2002 3

Styl Yang sestava 43 forem - velký řád

Mistr Vincent Chu Spytihněv 2002
30.08.-02.09.2001 4

Styl Yang sestava 43 forem - velký řád

Mistr Vincent Chu

Spytihněv 2001