Termín Yin/Yang se běžně užíval ve straré Číně jako obecný název pro různé životní záležitosti. Jedná se o dvě opačné složky, které jedna druhou potřebují k dokonalosti. V Tai Ji Quan se Yin/Yang používá v pohybech ve vztahu k pojmům jako je: nahoře – dole, uvnitř – venku, vlevo – vpravo, postup – ústup a plný –prázdný.