Ying/Yang se vztahuje ke všemu v sestavě. Například při plnosti a prázdnotě hmotnosti těla, při otevření a zavření každého pohybu, při uvolňování a ukládání síly, nahoře a dole při pohybech rukou a těla, při postupování a ustupování a při výdechu a nádechu.
Můžeme si všimnout, že se nemůžeme při cvičení sestavy soustředit na jednu oblast, ale provádět každý pohyb jako celek a tak také zvládnout celou sestavu. Yin/Yang je pojem, který se vztahuje k celku ne k jednotlivým částem. Tak například v pohybu „Opraš koleno a ukroč“ ruka, která tlačí dopředu je Yang a druhá, která oprašuje dole koleno je Yin. Jestliže porozumíme pojmu Yin/Yang nebudeme tlačit rukou příliš dopředu, což by mělo za následek, že se tělo moc nakloní. Díky porozumění těmto pojmům zajistíme si správné postoje po celou dobu.