Neustále při cvičení a hlavně, když se sestavu učíme, se musíme soustředit na následující prvky:
Správný postoj: musíme zvládnout tělo, ruce a pozici.
Kruhové pohyby: musíme si uvědomit, že v každý pohyb v Tai Ji Quan je složen s malých a velkých kruhových pohybů.
Lehkost: každý pohyb provádíme s lehkostí, hlavně kroky, přesuny hmotnosti a tlačení rukou dopředu
Pomalost: abychom zajistili kontrolu pohybů a soustředění musíme cvičit pomalu
Rovnoměrný pohyb: pohyby provádíme stále stejnou rychlostí a udržujeme kolena ohnutá, abychom zajistili stejnou výšku těžiště po celou dobu pohybu.
Rovnováha: po celou sestavu pohybujeme rukama rovnoměrně a navíc hmotnost musí být na jedné noze dokud nedošlápneme druhou nohou.