Zvenčí je pozice správná, když vypadá přirozeně a pohodlně. Uvnitř je pozice správná, když cítíme, že energie stoupá z nohou do rukou. Abychom zajistili správnou pozici, musíme začít z vnějšího projevu. Musíme si hlídat následující:
Snížit lokty a uvolnit ramena
Pokrčit kolena, aby se srovnaly s rameny
Ruce příliš nenatahovat
Hlavu udržovat vzpřímenou a oči se dívají přímo vpřed