taijizlin

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Halapartna v Tai Ji Quan

Email Tisk
Halapartna v Taijiquan

Vincent Chu

Drak je symbolem Čínské kultury více než 5000 let. Historici se domnívají, že postava draka byla původně hadem, než se později spojila s jinými postavami zvířat do nové podoby, která měla hadí tělo, nohy tura, ocas a tlapy psa, rohy jelena a rybí šupiny a vousy.

V Čínské kultuře je drak mýtickou zvířecí postavou. Říká se, že je velmi silný, umí měnit tvar, velikost i barvu, umí plout oblohou a velmi rychle se spouštět dolů k zemi. Umí dělat vlny v oceánu ze strany na stranu, měnit mraky na déšť, plavat v mracích a mlze a jiné kousky. Drak představuje dokonalý život a lidem, kteří se snaží sami sebe zdokonalit, slouží jako symbol. Z toho důvodu nalézáme v Čínské kultuře různé spojitosti s drakem. Lidé slovo drak používají jako příjmení, místní jméno, názvy pro předměty, ovoce, zbraně, tvary a oblečení. Drak se stal v Číně tak běžný a mnoho Číňanů se proto považuje za jeho potomky.

Halapartna s krátkou nebo dlouhou násadou vybavenou kovových hrotem a jedním nebo dvěma srpovitými noži připevněnými ke straně hrotu, se považuje za imitaci draka. Existuje několik typu halaparten, které se dělí podle délky násady na dlouhé a krátké a podle jednoho nebo dvou srpovitých nožů. Halapartnu s čtyřmetrovou násadou s jedním srpovitým nože na ostří nazýváme ‚Halapartna – Zelený drak‘. Jestliže jsou na ostří dva srpovité nože tak halapartnu nazýváme ‚Halapartna čtvercového nebe‘. U halapartny s krátkou rukojetí jsou k ostří připevněny dva srpovité nože.

Když si prohlídneme halapartnu podrobněji, tak zjistíme, že tvarem připomíná draka a všechny techniky v sestavě představují dračí vlastnosti a pohyby. Proto je halapartna známá jako dračí zbraň. Postava draka má osm částí. Hlava, tlama, tělo, ocas a čtyři tlapy s drápy. Každá z těchto částí má svou funkci. Dračí hlava se zvedá, tlama kouše dolů, tělo se pohybuje vpřed, tlapy s drápy zachytávají a stiskávají a ocas omotává. Můžeme si všimnout, že halapartna v taiji má k boji také osm částí. Kovová část představuje dračí hlavu, kde tlamu tvoří ostří a špička kopí, rukojeť je tělo a její konec je ocas a srpovitý nůž představuje dráp.

Halapartna pro Taiji je jednou z dlouhých zbraní ve výzbroji pro systém Taijiquan. Podobně jako mýtická postava draka, kterou zbraň představuje, každý pouze slyšel o jejím jménu, ale nikdo neviděl skutečné techniky nebo nějaký psaný dokument. Podle velkého mistra Yeung Sau Chunga je Taiji halapartna dědictvím v rodině Yang po čtyři generace. On sám řekl mému otci Gin Soon Chuovi, že Taiji halapartna se předávala pouze mezi členy rodiny Yang. Proto po celou dobu ti, co cvičí Taijiquan, slyšeli a rozumí pouze něčemu o této zbrani v tomto systému, ale nic víc o tom neví.

Když cvičíme s Taiji halapartnou, tak techniky zapojují celé tělo cvičence a pohyb se vyjadřuje změnami rytmu. Pohyby jsou vláčné a mění se tak náhle, jako pohyby plavajícího draka. Někdy jsou tvrdé a někdy měkké, někdy rychlé a jindy pomalé. Někdy se pohyby stáčí jako vinoucí se drak a jindy se rozpínají. Všechny tyto změny rytmu a různé pohyby vyvolávají v pozorovateli pocit z létání a plavání. Podle charakteru této zbraně každý byť jednoduchý pohyb, ať dopředu, dozadu, nahoru, dolů, doleva či doprava, má mnoho významů a variant. Nejsou zde v žádném případě květnaté pohyby jako u jiných zbraní. Všechny pohyby jsou přesně určeny jako aplikace na protivníkovu hlavu nebo hrudník. Každý pohyb je obyčejně doprovázen několika dalšími pohyby. Když halapartnou bodáme vpřed, pak se stahuje k zachycení, zvedá se nahoru k pozvednutí, seká do strany a opět zachycuje. Všechny pohyby jsou velmi klidné a přirozené, podobají se neustále proměnlivým pohybům plavajícího draka. V textech klasiků se uvádí: „Taiji halapartna jako drak děsí lidi svými drápy a otevřenou tlamou. Techniky s halapartnou se podobají tomu, jak drak vystrkuje a zastrkuje drápy ve snaze dosáhnout na protivníkovu hlavu nebo hrudník.“

Při cvičení s halapartnou musíme vyjadřovat dračí stáčení a náhlé změny s poddajností a pohyblivostí. Každý pohyb s halapartnou má svůj určený rytmus. Každý pohyb je provázen několika aplikacemi a variantami. Tyto poddajné, živé, uvolněné, otevřené a plynoucí pohyby mohou vylepšit zdraví cvičence a slouží jako obrané techniky a také mají svou uměleckou hodnotu při ukázkách.
Aktualizováno Pondělí, 10 Srpen 2009 14:11