Vnímání qi


Vincent Chu


 Pokud stojíme v qigongových pozicích vnímáme běžně mnoho různých pocitů jako je chlad, teplo, nafukování, svědění rukou a těla po několika minutách stání. Mluvíme o tom jako o vnímání qi. Qi je forma energie. Když cvičíme qigong shromažďujeme energii. Během tohoto procesu akumulace přicházime do styku s více než jednou formou energie, což potvrzuje jejich vnímání. Obvykle, když se dostáváme do styku s elektřinou pocit je strnulost, když s chladnou energií pocit je chlad, když s teplou energií, vnímáme teplo. Jak instruktor tak i cvičenec qigongu začínají diskusi obvykle dotazy na cítění qi. Lidé na základě cítění qi určují a utvrzují se v tom, jak je technika prospěšná, efektivní a jaké je úroveň instruktora. Avšak jestliže svůj úsudek postavíme pouze na cítění qi nemůžeme zcela chápat qigong a začneme pochybovat, nemáme žádnou jistotu proč pokračovat a výsledek není dobrý.
Lidé dnes obvykle přijímají informace na základě předvádění a okamžitých výsledků. V případě nových informací jsou ochotni přijímat jen ty, které můžou vidět a osahat. Ale protože qi je typ energie, síla a nedá se vidět, je těžké ji rozumět. Mnoho instruktorů, aby přesvědčili studenty o efektivnosti cvičení a cítění qi, používají sugestivních výrazů. Na základě těchto pocitů určujeme pak něčí úroveň.
Je mnoho lidí, kteří cítí projevy qi po několika minutách cvičení, je také mnoho lidí, kteří z různých důvodů nejsou schopni vnímat žádné projevy. Ti pochybují o přítomnosti qi a o technikách. Tito lidé dojdou k závěru, že cvičení qigong je chyba. To je nesmysl.
Mnoho lidí na začátku vnímá projevy qi, s postupem času se tyto pocity ztrácejí. Tito lidé docházejí k názoru, že cvičení je neúčinné a přestanou.
Někteří lidé cvičí qigong, aby se vyléčili z nemocí, ale potom co se techniku naučí a nemají okamžitý výsledek, přestanou.
Mnoho lidí cvičí qigong denně a mají k dispozici tisíce technik. Někteří pokročilí cvičenci říkají, že vnímání qi není podstatné. Cítění qi nemůže vždy určovat nebo potvrzovat úroveň cvičence. Tři následující body jsou o správném porozumění vnímání qi.

Definice vnímání qi. 

Pocitem qi je hlad, teplo, strnulost, svědění, nafukování, mravenčení, bolest, pocení, pláč, smích, vůně, pozorování vnitřních orgánů, vnímání barev, zvuků atd. V závislosti na věku, osobnosti, nemoci, kondice, zkušenosti a inteligence je stupeň vnímání qi rozdílný u každého cvičence. Vezměme si například teplo. Někteří lidé cítí vlažné teplo, jiní horko, jiní jako oheň. Různí lidé vnímají různým způsobem. Proto nelze srovnávat a podle toho, jak jiní lidé vnímají, určovat jejich úroveň a techniku cvičení.

Nevnímání qi neznamená, že cvičení je neúčinné. 

 Míra cítění qi u lidí záleží na stavu jejich meridiánů, fyzických poměrů a vnějších faktorů mezi které patří spojení těla s elektrickou energií, fyzická námaha a meditace. Obvykle lidí tvrdí, že nic nepociťují, protože nemají žádné předchozí zkušenosti. Tito lidé neví, co mají čekat a neví, jak své pocity popisovat. Pokud si začnou více všímat svého těla, uvědomí si pozitivní účinky cvičení, mezi které patří např. lepší spánek, více energie v práci, menší únava a lepší odolnost proti nemocem. Existuje mnoho zdravých lidí, kteří po cvičení nemají žádné pocity. Pokud se domnívají, že cvičení nemá účinek, tak je to chybný názor. Qi je forma energie. Když cvičíme, proud qi uvnitř těla roste. Ať to cítíme nebo ne qi v našem těle cirkuluje. Podle toho jak dlouho cvičíme, takové jsou výsledky a zlepšení. Zdravé tělo potřebuje k cítění qi větší tok cirkulace qi.
Silnější pocity neznamenají, že cvičení je lepší

Existuje mnoho pokročilých cvičenců, kteří jsou schopni léčit, avšak výsledky nejsou ani takové jako u začátečníků. Tato zkušenost znamená, že silnější nebo slabší vnímání qi není ukazatelem schopností jedince. Lidé s chabým zdravím většinou začínají pociťovat působení qi rychleji než lidé zdraví. Proto jestliže má někdo silnější vnímání qi, tak to nezaručuje jeho schopnosti. Z tohoto příkladu vidíme, že nemůže používat vnímání qi jako kritérium pro hodnocení účinku techniky nebo schopností cvičenců.

Aktualizováno Pondělí, 10 Srpen 2009 14:18