Rychlost, přesnost, načasování
Vincent Chu 

Podstatou bojových umění je souboj a základy boje spočívají v rychlosti, přesnosti a načasování.
Rychlost

Nechápejme rychlost jako pouze provádění rychlých pohybů. Zde slovem rychlost chápeme rychlost při změně pozice těla a to tak rychle, že protivník nás nemůže chytit. Proto když se dostane cvičenec s protivníkem do kontaktu je rychlost nepřemožitelná.
Přesnost

Přesností rozumíme dosažení cíle s co možná nejmenší vynaloženou silou. Aby mohl použít zkušený bojovník co nejmenší síly, často vyčkává s odpovědí do posledního okamžiku. Tato odpověď v poslední možné chvíli, šetří sílu, překvapuje protivníka, proniká do jeho slabiny a umožňuje zakončit souboj jedním úderem.
Načasování

Při správném načasováním se využije velké síly při útoku na protivníkovu slabinu. Je to tak silný útok, že může být i smrtelný. Proto zkušení bojovníci dbají na to, aby sami nezačali žádný boj pokud to není nezbytně nutné. Pokud cvičenec je schopný použít tyto tři faktory v jeden okamžik, je to vyjádření síly, techniky, načasování, postřehu a příležitosti. To je výsledkem našeho celoživotního studia bojového umění. Aby začátečník zkrátil dobu na naučení musí dělat následující:

Musí začít se správnou metodou tréninku. Sestava holých rukou musí být správná, tak aby získané znalosti byly odpovídající. Jestliže sestava je špatná, pak všechny základy jsou špatné. Pak není schopen posilovat svaly, kosti, vazy, šlachy, esenci, qi a ducha. Takový trénink nedá tělu nic dobrého, jenom uškodí.

Musí hledat znalého instruktora. Běžný instruktor umí ukázat jak se jednotlivý pohyb dělá. Znalý instruktor umí ukázat a vysvětlit jednotlivé funkce pohybu.

Musí cvičit pravidelně, aby se zlepšoval. Znalosti informací mnoho neznamená. Více znamená, když dokáže využít znalostí při cvičení. Mnoho lidí stráví hodně času cvičením a nejsou schopni docílit bojových schopností protože nezapojili do tréninku některý z uvedených faktorů.. Jednoduše řečeno, pokud některý z popsaných faktorů nezapojí, nebude schopen vyřešit problém vztahu mezi tělem, silou a technikou. Toto je typ informací, které vyžadují ústní předání.

Jak by měl cvičenec trénovat, aby dosáhl rychlosti, přesnosti a načasování potom, co již obdržel tyto informace? Zde máme pár bodů, které je dobré mít při cvičení na paměti. Nabízejí určitý návod, jak si navrhnout tréninkový plán.
Důvěra

Měl by důvěřovat a věřit ve své schopnosti. Jinými slovy, mít odvahu. Jestliže odvahu postrádá, je nervózní kdykoliv se setká s nepřítelem, nemůže vyhrát.
Aby vyhrál, musí si věřit a mít důvěru ve své schopnosti. Ať se bojí nebo ne, rána bolí. Pravdou zůstává, že ve většině případech se protivník bojí stejně jako on. Jestliže ale má svůj strach pod kontrolou větší než protivník pak vyhraje.
Útok a obrana.

Při každém úderu je třeba připravovat útok a obranu. Při každém úderu nebo kopu nesmí sklonit hlavu, ale držet ji zpříma a v pohotovosti k obraně. Při obraně musí vždycky hledat možnost útoku.
Mrštnost

Zkušený cvičenec má obvykle velmi pružné tělo a jeho pohyby jsou mrštné. V reálné situaci musíme mít rychlou práci nohou při pohybech dopředu i dozadu. Pokud bojujeme na delší vzdálenost, můžeme tak odhalit protivníkovu slabinu v pohybech. Boj na kratší vzdálenost nevyžaduje sice tolik práci nohou ale zase pružnost těla pro neutralizaci úderů a pro protiúdery.
Uvolnění

Uvolnění se týká těla. Jen díky uvolnění můžeme mít dostatek síly a vytrvalosti v energeticky náročných zápasech. Právě mrštnost, práce nohou, rychlost a silné údery jsou výsledkem uvolnění.
Příležitost – načasování

Protivník ukazuje svoji slabinu pouze na chvilku. Jestliže nejsme schopni využít této příležitosti, nemůžeme ani vyhrát. Proto potřebujeme trénovat tělo tak, abychom byli schopni využít výhody v poslední vteřině bez toho aniž bychom se zranili.
Koordinace

Je běžné že mnoho začátečníků si špatně pamatuje sestavu holých rukou. To proto, že nejsou zvyklí na fyzické pohyby. Tělo nepracuje v souladu s pohybem rukou a nohou. Dvě ruce jsou mimo koordinaci, když začátečník pohybuje pouze levou rukou, kterou nenásleduje pravá ruka. Pokud nemáme koordinaci je to jako bychom bojovali se svázaným tělem.
Strategie

Strategie hraje velkou roli v jakékoliv konfrontaci. Lidé jsou různí, někteří velcí, jiní malí, tlustí nebo hubení. Někteří mají v oblibě kopy jiní zase raději používají rukou. Proto strategii kterou použijeme záleží na protivníkovi. Jestliže budeme používat stejnou strategii pro různé protivníky, pak naše šance na vítězství jsou menší.
Správná odpověď

Všechny naše pohyby a údery musí být správné a odpovídající situaci. Například když někdo dostane úder na břicho často skloní hlavu. Další úder by měl následovat na hlavu. Jestliže protivník útočí kopem na koleno, je lepší odvést kop nohou. Jestliže odvádíme kop rukou vystavujeme hlavu případnému úderu.

Jestliže je naše cvičení založeno na těchto principech, budou naše údery při reálné situaci silné. Každé jejich provedení bude rychlé, přesné a smrtelné.

Aktualizováno Pondělí, 10 Srpen 2009 14:17