Qigong a sport

 

Mnoho lidí se dnes věnuje sportovním aktivitám kvůli zdraví. Qigong a sport mají mnoho společného. Původně existují kvůli zlepšení těla vyrovnáním Yin a Yang v těle s okolním Yin a Yang. Tím člověk mohl žít déle a zdravěji, přežívat boj s přírodou v minulosti, chránit sebe a své blízké proti druhým kmenům a útokům velkých zvířat.

 

Díky vývoji naší civilizace, technologií, společnosti a jejich struktur, již nepotřebujeme lovit, hospodařit nebo bránit se proti nájezdům. Vzhledem ke svým potřebám začali lidé specializovat svou pracovní náplň. Pomalu ale jistě se získané zkušenosti lidí měnily pro jiné účely a jejich zkušenosti se nyní rozvíjejí dále ve sportovních aktivitách.

Tyto aktivity jsou rozdílné, jelikož podmínky pro vznik byly jiné, u qigongu připravit tělo k přežití v extrémních, nepřátelských podmínkách a u tělesných aktivit k ochraně před velkými zvířaty a nájezdy jiných kmenů. Uvádím zde seznam hlavních rozdílů mezi těmito dvěmi aktivitami.

 
Rozdíl v teorii

Základem pro teorie a principy sportovních disciplín je přirozená zručnost a vychází ze zkušeností. Tyto teorie a principy byly podrobeny během historie zkouškám ve skutečných situacích. Takové získávání informací je na základě rozumu.

Oproti tomu jsou teorie a principy qigongu výsledkem praktických zkoušek s přírodními jevy. Jsou před vědou. Ještě dnes nemáme možnost vědecky mnoho teorií a principů qigongu vysvětlit. S rozvojem vědy a technologií lidé některým teoriím a principům začnou rozumět.

 

2. Rozdíl v cílech

Sport zdůrazňuje soutěživost. Účastníci předvádějí své schopnosti, pracují tvrdě na zdokonalování svých schopností a síly, aby byli lepší a souboj vyhráli. Aby dosáhli sebeuspokojení a potvrzení svých schopností zvyšují mezi sebou závistivost. Qigong pracuje s opačnými principy. Nepodněcuje k soutěžení s nikým, jen se sebou samým. Zdůrazňuje sebezdokonalování a tedy můžeme se přirozeně uvést do souladu. Cvičením poznáváme, jak se dá sladit s přírodou a pravdu o své existenci, což slouží jako metoda pro dosažení vyššího stavu vědomí. 

 

3. Rozdíl ve funkci

Sport zdůrazňuje využití. Zvyšuje životní regenerační cyklus. Každá činnost vyžaduje velké množství energie a síly. K rychlejší regeneraci tělo bezděčně využívá energii a sílu. A protože sportovní činnost je hodně založena na použití síly, pak výsledkem je, že člověk se snadno unaví. Qigong zdůrazňuje vnitřní princip, čímž mobilizuje různé fyziologické funkce vnitřních orgánů. Qigong harmonizuje substance mezi fyziologickými orgány, což vede ke zlepšení jejich funkce. Qigong velice zdůrazňuje „kultivaci“ síly. Výsledkem je potom čilé tělo plné energie.

 

4. Psychologické aktivity

Při sportovních činnostech jsou myšlenky zaměřeny na vnější režim. To znamená, že jsou zcela koncentrovány na překonávání všech vnitřních i vnějších překážek. Tento způsob činnosti vyžaduje hodně pozornosti. Při provádění qigongu jsou myšlenky zaměřeny na vnitřní princip. To automaticky mobilizuje příslušný orgán nebo schopnost neutralizovat potíže pro udržení klidu. Je hodně zaměřen na positivní psychické podmínky, čímž dosahuje zlepšení fyziologických funkcí. A působí blahodárně na mysl a duchovní aktivitu..

Napsal Vincent Chu.

Aktualizováno Pondělí, 10 Srpen 2009 14:13