Rozhovor s mistrem Vincentem Chu.

 

Během výuky Tai Chi Chuan v Brooklinském Centru pro vzdělávání ve státu Massachusetts Vincent Chu musel řešit problém. Zjistil, že je nemožné naučit celou sestavu Tai Chi Chuan stylu Yang během devíti týdnů. Vytvořil tedy zkrácenou verzi klasické sestavy, která se dá snadno zapamatovat, zesiluje základní strukturu a její délka je vhodná pro devítitýdenní kurz.

Jeho nadšení je dovedlo k výukovému programu „Tai Chi s Vincentem Chu“ v Brooklinské televizní stanici. Jeho populární kniha „Tai Chi Chuan pro začátečníky“ vychází ze zkušeností z Centra pro vzdělávání a z jeho televizního programu.

Mistr Vincent Chu vděčí svému otci Gin Soon Chu za předání klasického stylu Yang a může tak udržet úplnost tohoto umění.

V rozhovoru mistr Chu uvádí své zkušenosti ze cvičení a tréninkové metody.

 

Dotaz (D): V kolika letech jste začal cvičit tai chi chuan?

Odpověď (O): Nelze uvést přesné číslo. Můj otec mne začal učit, když jsem byl velmi mladý. Jakmile jsem měl 15, začal jsem pomáhat mému otci ve škole „Gin Soon Tai Chi Club“

 

D: Jaké to bylo trénovat pod vedením svého otce?

O: Na začátku jsem cvičil pouze to, co mi on ukázal. Nedal mi k tomu žádné vysvětlení proč. Později jsem objevil, že je to velmi dobrá metoda výuky. Je lepší poskytnout studentu pouze tolik informaci, aby se mohl koncentrovat jen na ně. Nějaké další informace studenta pletou a tím berou čas určený pro cvičení. Konec konců, dovednost se dosahuje z praxe nikoliv z mluvení.

Můj otec mi mnohokrát mou sestavu tai chi chuan opravil a změnil přehnané chyby, takže jsem měl větší možnost uvidět své chyby a opravit je. Když mě otec učil, nebyl příliš tvrdý, dokázal motivovat jinak. A jeho slova dokázaly zaujmout i mé bratry.

 

D: Byla pro vás některá část tréninku obtížnější než jiná? 

O: Poznal jsem již dávno, že během tréninku bojového umění musí být každá část obtížná. Je to umění, které se zabývá životem a smrtí. Pokud trénink nebude těžký, nemůžeme dosáhnout schopnosti přežít v boji. Styl Yang má dlouhou a úspěšnou bojovou historii. A taky má kompletní trénink s mnoha tréninkovými kroky. Trénink byl vypracován krok po kroku tak, aby cvičenec mohl porozumět principům.

 

D: Taky jste cvičil s mistrem Yang Sau Chungem, nejstarším synem Yang Cheng Fua. Jaké to bylo?

O: Když jsem dokončil střední školu, poslal mne otec do Hong Kongu, abych se od mistra Yang Sau Chunga učil. Bylo to v roce 1984. Během učení mistr Yang nesděloval velmi komplikované teorie, jak dnes dělá mnoho lidí. Nikdy neodpověděl přímo a mluvil málo. Místo toho učil tím, že každý pohyb předváděl. Během učení používal obecný zdravý rozum. Tak například, když vysvětloval zakořenění, uvedl, že zdravý strom má mnoho listů, protože jeho kořeny vedou až hluboko k vodě. A strom je díky těmto kořenům dostatečně silný, aby odolal hurikánu. Mistr Yang jednou řekl, že dovednosti jsou jako luk a šíp. Pokud je nepoužíváte, pověste je na stěnu a nikomu neukazujte. Také řekl, že systém Yang stylu tai chi chuan je jako cibule – mnoho vrstev.

 

D: Jaké typické problémy mají začátečníci?

O: Potom co učím 30 let zjišťuji, že největší problém začátečníci mají se zapamatováním sestavy. A to je tím, že nedostatečně cvičí. Některé další běžné problémy jsou s rovnováhou, relaxací, spojitostí, neschopností pohybovat současně vrškem a spodkem a potíže s rotací pasu.

 

D: Na co kladete důraz při trénování základů?

O: Zdůrazňuji tři body: rovnováhu, rotaci pasu a koordinaci nohou a rukou. U začátečníku je běžné, že v určitých pozicích neudrží rovnováhu. Tehdy jim naznačím, že během cvičení se neustále mění váha z jedné nohy na druhou. Jestliže je plná levá noha, pak váha celého těla spočívá na této noze a také rovnováha celého těla závisí na tom, zda je tato váha zcela přenesena na tuto nohu. Pokud jedna noha nese všechnu váhu, pak chodidlo je pevně posazeno na zemi, aby nosnost byla maximální. A tělo musí být vzpřímené, pokud se naklání je rovnováha narušena.

Všechny pozice v sestavě musí být yin a yang. To znamená, že váha celého těla spočívá na jednom chodidle. Chodidlo, na kterém je váha, se nazývá „yang“ a chodidlo bez váhy se nazývá „yin“. Začátečníci musí rozvíjet sílu a koordinaci, aby dosáhli správného provedení. Samozřejmě, že učitel je vede.

Během několika prvních lekcí v „Brookline Adult Education Program“ mí studenti cvičili tyto tři aspekty, dokud výsledek nebyl uspokojivý. Správná pozice je velmi důležitá. Váha těla musí poklesnout dolů a na plnou nohu. Lokty se musí snížit a ramena uvolnit. Přední loket musí být v jedné linii s předním kolenem. Hlava musí být vzpřímená a pohled směřovat přímo dopředu. A především se začátečník musí učit uvolnění. Uvolnění, uvolnění a zase uvolnění bylo to, co Yang Cheng Fu neustále zdůrazňoval.

 

D: Jak odpovíte, když se někdo neznalý tai chi chuan zeptá: „Proč mám cvičit Yang styl tai chi chuan?“

O: Tak zaprvé, tai chi chuan se začalo rozlišovat podle jmen zakladatelů až v posledních desetiletích. Pokud nalistujeme v knihách před rokem 1950, tak najdeme pouze „tai chi chuan“. Tehdy nezáleželo od jaké rodiny lidé tai chi chuan cvičí. Cvičí se podle stejných principů a představ. Jen provedení pohybů se liší.

Dnes si lidé představují pod názvem tai chi chuan rodiny Yang styl, který zavedl Yang Cheng Fu. Dříve byla v rodině Yang pouze jedna sestava. Tato sestava měla malé kruhové pohyby a vysoké postoje. Proto se jí říkalo „malý řád“. Zvládnout tuto sestavu bylo však velice obtížné. Yang Tien Hou sestavu reformoval. Aby ji studentům usnadnil, přidal k malým větší kruhové pohyby s nízkými postoji. Tak vznikla přechodná sestava „Střední řád“. Ačkoliv tuto sestavu již cvičilo více lidí, nestala se populární. Yang Cheng Fu reformoval sestavu ještě jednou a ještě více ji ulehčil. Odstranil ze sestavy malé kruhové pohyby a ponechal velké. Tato sestava se nazývá „Velký řád“ a stala se natolik populární, že na jejím základě byla vytvořena zjednodušená vládní verze sestavy v letech 1950. Sestava 88 pozic pochází rovněž z této sestavy velkého řádu.

Je důležité podotkout, že abychom dosáhli vysokých bojových dovedností, musíme být oddaní cvičení, strávit cvičením dlouhou dobu a trénovat s učitelem, který dobře zná metody výuky.

 

D: Napsal jste knihu pro začátečníky. Zamýšlíte napsat rovněž knihu pro pokročilé?

O: Po tom co „Tai chi chuan pro začátečníky“ vyšla, jsem napsal několik článků a vydal videokazety pro pokročilejší studenty. „Kruhy v tai chi chuan“, „Qigong pro zdraví“, Učení tai chi chuan podle klasických textů“ jsou některé z článků, které byly určeny pro pokročilejší. „Tai chi chuan - sestava velkého řádu rodiny Yang“, „Cvičení tří kruhů“ a „Qigong centrální harmonie“ jsou videokazety určené pro všechny studenty včetně středně i více pokročilé.